Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi Nyilatkozat

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy az Alensa.hu webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői („Adatkezelő”) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza. Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

Az Alensa.hu webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók. Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. [2011. évi CXII. törvény] A felhasználói megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és valós e-mail cím) személyes adatnak.

Az adatkezelés jogalapja

Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A felhasználó megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Alensa s.r.o. a megrendeléshez kötelezően előírt adatait kezelje.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

A Felhasználó adatkezeléssél kapcsolatos jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az info@alensa.hu e-mail címen.

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását illetve törlését. Az adatkezelő köteles a felhasználó által kért saját adatival kapcsolatos helyesbítését, módosítását illetve törlését 25 napon belül elvégezni. Amennyiben az adatkezelő a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni. Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  • Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
  • Telefon: +36 –1–391–1400
  • Fax: +36–1–391–1410
  • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Cookie-k

Annak érdekében, hogy tökéletesítsük a weboldalunkat, és az Ön vásárlási élményét a www.alensa.hu webshop “cookie-kat” használ. Ezek információkat tartalmaznak, amiket az ön számítógépére küldtünk, de nem képesek az ön személyes információt olvasni. A “cookie-k” használatával azonosítani tudjuk a készüléket, de a készüléket használó személy személyazonosságát nem.

3 féle “cookie”-t használunk, hogy optimalizálni tudjuk az online vásárlás élményét:
(1) Az ideiglenes cookie az, ami a mi weboldalunkon nyomon követi a látogatásokat, és a különböző weboldal használati szokásokat. Ezek lehetővé teszik számunkra, hogy adatokat gyűjtsünk a weboldal optimalizálására, és a szerkezet használatának javítására. Miután Ön elhagyja a weboldalt, ezek a “cookie-k” törlésre kerülnek.
(2) Az állandó cookie az, ami az ön számítógépén hosszabb időre megmarad, és lehetővé teszi a személyreszab­hatóság és regisztrációs szolgáltatások jövőbeni látogatás esetén történő igénybevételét. Ezek a “cookie-k” automatikusan törlésre kerülnek egy bizonyos időn belül, vagy ön is törölheti ezeket automatikusan.
(3) A 3. fél által használt cookie az, amit a mi partnereink használnak, hogy a mi webshopunkat információval lássák el, hogy minél jobban megérthessük az ön vásárlási szokásait. Nem tárolnak személyes információt, és egy idő után törlésre kerülnek.

A “cookie-k” a legtöbb kereső által elfogadottak, és ön személyesen engedélyezheti ezeket a biztonsági beállítások menüpontban. A “cookie-k” letiltása a weboldalunk bizonyos részeit nem teszi elérhetővé, funkcióit hiányossá teheti.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a “cookie-ban” tárolt információ nem kapcsolódik az ön személyes adataihoz, amíg mi különösen nem kérjük ehhez az ön beleegyezését. (például: elmentsük az ön címét, hogy kiszállíthassuk a megrendelést)

Azzal, hogy folytatja a webshopunkban történő információgyűjtést, keresést és vásárlást ön egyetért azzal, hogy használja a weboldalunk “cookie-jait” a vásárlási élmény növelésének szempontjából. Ha nem elégedett a mi webáruházunk mérvadó irányelveivel, akkor ne használja ezt a webshopot vagy a művelet után törölje a “cookie-kat”.

VISA Master Card PayPal DPD Magyar Posta Express One Zásilkovna
Top